Algemene voorwaarden deponeren kan voortaan met blockchain

Safak Ciftci Contractenrecht

Is het verplicht om algemene voorwaarden te deponeren?

Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden brengt al de nodige paniek mee voor veel ondernemers. Wanneer je eenmaal je algemene voorwaarden hebt opgesteld rest er nog de vraag: ‘moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?’

In het kort: nee.

Maar…

Toch kan het verstandig zijn voor iedere ondernemer om algemene voorwaarden te deponeren. Dit brengt namelijk twee voordelen met zich mee:

  1. Het versterkt de bewijskracht
  2. De klant kan de algemene voorwaarden opvragen en inzien.

De bewijskracht is waar ik het vooral over wil hebben in dit artikel.

Welke versie van jouw algemene voorwaarden geldt?

Wanneer je een overeenkomst sluit (bijv. iemand neemt een dienst bij je af) gelden de algemene voorwaarden die je ten tijde van het sluiten van de overeenkomst (op een geldige wijze) hebt ter hand gesteld.

Maar algemene voorwaarden kunnen voortdurend veranderen, dus zowel jij als de klant wil kunnen aantonen dat een bepaalde versie van de algemene voorwaarden golden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Een ondernemer kan bijvoorbeeld de betalingstermijn of garantietermijn aanpassen. Hierdoor ontstaat een andere versie van het document die voor de ondernemer, of juist de klant, in het voordeel werkt. Maar die bepaling gold niet voor een eerdere aankoop.

Dit is uiteraard niet altijd een probleem – bijvoorbeeld wanneer je de algemene voorwaarden hebt meegezonden in de mail als pdf, of wanneer de klant de algemene voorwaarden heeft opgeslagen toen diegene het kreeg in te zien op jouw website. Dat is echter niet altijd het geval.

De bewijslast

Als ondernemer wil je ook zelf altijd kunnen achterhalen welke versie van jouw algemene voorwaarden nou daadwerkelijk gold ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, en wil je tegenbewijs kunnen leveren wanneer je ervan bent overtuigd dat de klant het bij het verkeerde eind heeft.

Daarom is het handig om jouw algemene voorwaarden gedeponeerd te hebben, zodat je precies kunt aangeven op welke datum en welk tijdstip jij een specifieke versie van jouw algemene voorwaarden had.

Het nieuwe deponeren

Deponeren werd in het verleden altijd bij de Kamer van Koophandel of bij de rechtbank gedaan. Door in te spelen op de technologische ontwikkelingen van de laatste jaren heeft Nobleton een nieuwe dienst in het leven geroepen: deponeren met blockchain. Dit is eenvoudiger, goedkoper, sneller en toekomstbestendiger dan de handmatige techniek die tot nu toe nog steeds wordt gehanteerd door de Kamer van Koophandel.

Ondernemers kunnen voortaan eenvoudig zelf via een gebruiksvriendelijk portaal hun algemene voorwaarden uploaden, die dan vervolgens automatisch worden gedeponeerd in de Bitcoin-blockchain. Daarnaast ontvangt de ondernemer een blockchain-tijdstempel waarmee diegene ontegenwerpelijk kan aantonen dat die specifieke versie van de algemene voorwaarden bestond ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

Wanneer de algemene voorwaarden zijn gedeponeerd, ontvangt de ondernemer ook een blockchain-deponeringsnummer, waarmee kan worden verwezen naar de versie van de algemene voorwaarden die is gedeponeerd.

De verwachting is dat blockchain een steeds grotere rol zal spelen in de juridische wereld. Onder andere binnen de advocatuur, het notariaat en bij de rechter zal blockchain het proces van contracteren kunnen vereenvoudigen en efficiënter maken. Echter lijkt de blockchain-technologie voor velen nog veel te ingewikkeld, en zijn veel organisaties terughoudend met het implementeren ervan.

Juist door het proces gebruiksvriendelijk te maken en de daaruitvolgende documenten (die dienen als bewijs) overzichtelijk en duidelijk te houden, geloven wij dat we deze technologie voor iedereen toegankelijk kunnen maken.

Als eerste in Nederland

Nobleton is er trots op te kunnen zeggen als eerste in Nederland een dienst op te zetten die het deponeren in de blockchain toegankelijk maakt voor iedere ondernemer – zonder dat ze daarvoor de technische kennis nodig hebben.


Safak Ciftci

Safak Ciftci is de oprichter en eigenaar van Nobleton. Hij heeft als doel om het opstellen van contracten te versimpelen en toegankelijker te maken voor ondernemers, zodat ze zelf hun contracten kunnen maken - zonder advocaat.