wet dba zzp'ers

Wat betekent de vernieuwing van de wet DBA voor ZZP’ers?

Lukas Schenkels Contractenrecht

Hoewel De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) pas in 2016 is ingevoerd, zijn een aantal dingen in de ZZP-praktijk nog steeds niet goed geregeld. Daarom streeft het kabinet ernaar om per 1 januari 2021 de Wet DBA aan te vullen met de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Tsja.. dat is een hele mond vol. Deze nieuwe wet kan aanzienlijke gevolgen hebben voor een ZZP’er. Wij zetten deze mogelijke gevolgen alvast voor jou op een rijtje.

Algemene voorwaarden ter hand stellen

Hoe moet ik mijn algemene voorwaarden ter hand stellen?

Lukas Schenkels Contractenrecht

Bijna iedere ondernemer werkt met algemene voorwaarden. In de algemene voorwaarden worden namelijk de spelregels voor het nakomen van een overeenkomst vastgelegd. Gelet op de soms ingrijpende gevolgen van algemene voorwaarden, geldt een belangrijke eis voordat algemene voorwaarden van toepassing zijn: dé terhandstelling. Maar hoe moet je algemene voorwaarden precies ter hand stellen? En gelden er uitzonderingen? In dit artikel …

Algemene voorwaarden deponeren met Bitcoin-blockchain en IPFS (technische uitleg)

Bèr Kessels Contractenrecht

Dit artikel verscheen voor het eerst op de blog van Bèr Kessels. [Redactie: in dit artikel beschrijft Bèr Kessels, blockchaindeskundige bij Nobleton en webdeveloper, de techniek achter onze deponeerservice. Dit artikel bevat programmeerjargon. Voor ons algemenere artikel, klik hier.] Anno 2019 gaat het deponeren van algemene voorwaarden, bij de KVK gelukkig al wel digitaal. Maar daar is dan alles ook …

algemene voorwaarden deponeren met blockchain

Algemene voorwaarden deponeren kan voortaan met blockchain

Safak Ciftci Contractenrecht

Is het verplicht om algemene voorwaarden te deponeren? Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden brengt al de nodige paniek mee voor veel ondernemers. Wanneer je eenmaal je algemene voorwaarden hebt opgesteld rest er nog de vraag: ‘moet ik mijn algemene voorwaarden deponeren?’ In het kort: nee. Maar… Toch kan het verstandig zijn voor iedere ondernemer om algemene voorwaarden te deponeren. …

betekenis van verbintenis

Wat is de betekenis van ‘verbintenis’?

Safak Ciftci Contractenrecht

De betekenis van het woord ‘verbintenis’ zul je niet terugvinden in de wetgeving. Toch is het een term die veel betekenis kent binnen het contractenrecht. Een verbintenis duidt een bepaalde rechtsverhouding aan tussen partijen. Het komt er kort gezegd op neer dat er een bepaalde prestatie is verschuldigd tegenover de andere partij. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een auto: …

misverstand over bepaling in contract

Misverstand over een bepaling in een contract

Safak Ciftci Contractenrecht

In de Haviltex-zaak van 1981 heeft de Hoge Raad gesteld dat de uitleg van de bewoordingen van een contract (ook wel: ‘overeenkomst’ – voor de liefhebbers) in beginsel is overgelaten aan de partijen. Maar wat nou als er een misverstand is over wat partijen hebben bedoeld met een specifieke bepaling in het contract? Teksten zijn immers vatbaar voor verschillende interpretaties. …

Hoe moet ik de inhoud van een contract interpreteren?

Safak Ciftci Contractenrecht

De uitleg van de bewoordingen van een contract (ook wel: overeenkomst) is in beginsel overgelaten aan de partijen; wat de partijen willen dat de bedoeling is, is de manier waarop het contract dient te worden uitgelegd. Dit betekent dus dat bij de interpretatie van een contract de subjectieve betekenis van de bewoordingen (dus wat de partijen willen) een grotere rol …