Algemene voorwaarden

46,99 (excl. BTW)

Algemene voorwaarden zijn essentieel voor elke onderneming. Algemene voorwaarden regelen algemene afspraken die gelden bij elke overeenkomst die het bedrijf sluit met klanten.

Direct downloadbaar

 

Stel hier gemakkelijk jouw algemene voorwaarden op

Beschrijving

Inhoud van de algemene voorwaarden

Geregeld in dit document:

Definities
Toepasselijkheid
Nakoming
Levering
Betalingstermijn
Intellectuele eigendom
Aansprakelijkheid
Toepasselijk recht


Wat zijn algemene voorwaarden?

Als ondernemer is het (laten) opstellen van algemene voorwaarden voor jouw bedrijf essentieel. In jouw algemene voorwaarden kun je namelijk allerlei afspraken vastleggen die je dan niet meer in elke individuele overeenkomst hoeft te zetten. Je kunt dan verwijzen naar de algemene voorwaarden, zodat klanten die elders verder kunnen lezen. Wanneer je namelijk zaken doet met iemand, wil je niet iedere keer een ellenlange overeenkomst aanleveren, maar wil je het kort en krachtig kunnen houden. De ‘kleine lettertjes’ kun je dan opnemen in de algemene voorwaarden.

Wat houden deze ‘kleine lettertjes’ dan eigenlijk in? De meest cruciale zaken om op te nemen in de algemene voorwaarden zijn: aansprakelijkheid, betalingstermijnen, incassokosten, levertijd, garantie, de afwikkeling van geschillen en eigendomsrechten. Daarnaast zijn er allerlei andere bepalingen die handig kunnen zijn om op te nemen in de algemene voorwaarden. Denk hierbij aan afspraken die voor elke klant hetzelfde zijn. In de onderliggende overeenkomst kun je dan de wat meer specifieke zaken opnemen die alleen relevant zijn voor de individuele klant.

Algemene voorwaarden zijn zowel voor jou als ondernemer, als voor de klant van belang. Hierin wordt namelijk vastgelegd wat beide partijen voor rechten en plichten hebben. Door deze rechten en plichten vast te leggen weten beide partijen wat ze van elkaar mogen verwachten, en welke procedure dient te worden gevolgd wanneer een van de partijen zich niet aan de afspraken houdt.