Geheimhoudingsverklaring

32,99 (excl. BTW)

Een geheimhoudingsverklaring (ook wel genoemd: non-disclosure agreement, NDA of geheimhoudingsovereenkomst) is een overeenkomst tussen twee of meer partijen om vertrouwelijke informatie te kunnen bespreken, zonder dat er vrees ontstaat dat deze informatie naar buiten lekt. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer je een nieuw product hebt uitgevonden en in gesprek wil met producenten om te kijken of ze het product voor jou kunnen produceren.

Direct downloadbaar

 

Stel hier gemakkelijk jouw geheimhoudingsverklaring op

Beschrijving

Inhoud van de geheimhoudingsverklaring

Geregeld in dit document:

✅ Gedeelte voor eigen gegevens
✅ Gegevens van de wederpartij
✅ Overweging van omstandigheden
✅ Definities
✅ Uitwisseling van informatie
✅ Omgaan met informatie
✅ Geheimhouding
✅ Duur en beëindiging
✅ Overtreding
✅ Intellectuele eigendomsrechten
✅ Aansprakelijkheid
✅ Geschillenbeslechting
✅ T
oepasselijk recht
✅ Ondertekening door partijen


Wat is een geheimhoudingsverklaring (NDA)?

Een geheimhoudingsverklaring (ook wel: non-disclosure agreement, NDA of geheimhoudingsovereenkomst genoemd) is bedoeld om bepaalde informatie geheim te houden tussen bepaalde partijen. Het gaat hier dus om informatie waarvan je niet zou willen dat het naar buiten ‘lekt’. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bepaald product dat je hebt ontwikkeld, en je wil hierover in gesprek met een producent. Je wil dan uiteraard zeker weten dat die producent de informatie die boven tafel komt tijdens het gesprek geheim houdt. In een geheimhoudingsverklaring kun je afspraken neerleggen om er zeker van te zijn dat vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk vertrouwelijk blijft.

Het document dat wij aanbieden bevat algemene juridische bepalingen die essentieel zijn voor een geheimhoudingsverklaring. Het zijn universele maar zeker ook belangrijke bepalingen die kunnen worden verwacht van een geheimhoudingsverklaring, zoals onder andere: dat de wederpartij verklaart de informatie geheim te houden, een boete in geval van een eventuele niet-nakoming en een verklaring die verzekert dat de intellectuele eigendomsrechten zullen blijven bij degene die de informatie verstrekt.