Geheimhoudingsverklaring (NDA) opstellen

Eenvoudig jouw geheimhoudingsverklaring opstellen

Het opstellen van een geheimhoudingsverklaring is essentieel voor de meeste ondernemers. Hiermee kun je het risico dat bepaalde gevoelige informatie naar buiten lekt beperken. Een goed voorbeeld van het gebruik van een geheimhoudingsverklaring is wanneer je een nieuw product hebt ontwikkeld en met leveranciers in gesprek gaat.

Voor ondernemers die vaker geheimhoudingsverklaringen opstellen, kan het verstandig zijn om hier een workflow voor aan te vragen.

Inhoud van de geheimhoudingsverklaring

Geregeld in dit document:

 • Gedeelte voor eigen gegevens
 • Gegevens van de wederpartij
 • Overweging van omstandigheden
 • Definities
 • Uitwisseling van informatie
 • Omgaan met informatie
 • Geheimhouding
 • Duur en beëindiging
 • Overtreding
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Aansprakelijkheid
 • Geschillenbeslechting
 • Toepasselijk recht
 • Ondertekening door partijen

Wat is een geheimhoudingsverklaring (NDA)?

Een geheimhoudingsverklaring (ook wel: non-disclosure agreement, NDA of geheimhoudingsovereenkomst genoemd) is bedoeld om bepaalde informatie geheim te houden tussen bepaalde partijen. Het gaat hier dus om informatie waarvan je niet zou willen dat het naar buiten ‘lekt’.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een bepaald product dat je hebt ontwikkeld, en je wil hierover in gesprek met een producent. Je wil dan uiteraard zeker weten dat die producent de informatie die boven tafel komt tijdens het gesprek geheim houdt. In een geheimhoudingsverklaring kun je afspraken neerleggen om er zeker van te zijn dat vertrouwelijke informatie ook daadwerkelijk vertrouwelijk blijft.

Een geheimhoudingsverklaring is essentieel voor ondernemers die omgaan met gevoelige informatie. Dit is omdat het hanteren van een geheimhoudingsverklaring jou als ondernemer meer zekerheid kan bieden bij het zakendoen.

Het document dat wij aanbieden bevat algemene juridische bepalingen die essentieel zijn voor een geheimhoudingsverklaring. Het zijn universele maar zeker ook belangrijke bepalingen die kunnen worden verwacht van een geheimhoudingsverklaring, zoals onder andere: dat de wederpartij verklaart de informatie geheim te houden, een boete in geval van een eventuele niet-nakoming en een verklaring die verzekert dat de intellectuele eigendomsrechten zullen blijven bij degene die de informatie verstrekt.

Hoe kan ik mijn geheimhoudingsverklaring opstellen?

Door op ‘nu opstellen’ te klikken word je doorgeleid naar het formulier waarop jij zelf jouw geheimhoudingsverklaring kunt opstellen. Je hebt hier geen juridische kennis voor nodig.

Zodra je het proces hebt doorlopen wordt het document direct automatisch naar je mail verzonden. Je kunt het document dan dus meteen gebruiken.

Voorbeeld bekijken van de geheimhoudingsverklaring

Je hoeft slechts enkele simpele vragen te beantwoorden en je ziet meteen een voorbeeld van hoe de geheimhoudingsverklaring eruit komt te zien. Je weet dus precies wat je kunt verwachten.

NDA

(excl. btw)
32
99
 • Geen account nodig
 • Geen abonnement
 • Direct in je mailbox
algemene voorwaarden opstellen safak

Şafak Çiftçi

Contractbeheerder

Kennisgebieden: algemeen contractenrecht, privacy, startups, mkb